Рекламна Агенция-КомАрт -Бургас

  Услуги / Графичен дизайн

    Най-общо казано, графичен дизайн е изкуството на визуализиране на идеи. Много от видовете визуална комуникация  като логота, брошури, плакати и т.н  са резултат на графичния дизайн. Има няколко форми на графичния дизайн, които се използват за идентификация и налагане на понятия и идеи за света.

  Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:
  - Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати
  - Уебдизайн и потребителски интерфейси
  - Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали
  - Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
  - Продуктов дизайн, опаковки,

  Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художественните познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията и контраста на цветовете и сенките също допринасят за доброто възприемане на посланието. Не трябва да се забравя и основното - освен технически и естетически познания дизайнерът трябва да притежава и частица интуитивност и да бъде носител на идеи и иновативност.

     Последни проекти